Lääne-Saare valla põhimäärus  määrus 62  16.12.2015
Lääne-Saare valla 2016. aasta I lisaeelarve  määrus 1-2/16/24  14.09.2016
Lääne-Saare valla 2015. aasta eelarve  määrus 18  24.03.2015
Lääne-Saare valla 2015. aasta lisaeelarve  määrus 1-2/15/61  17.11.2015
Lääne-Saare valla 2015. aasta II lisaeelarve  määrus 1-2/15/64  16.12.2015
Majandusaasta aruanne 2015  otsus 1-4/16/55-1  29.06.2016
Lääne-Saare valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise kord  määrus 1-2/16/27  14.09.2016
Lääne-Saare valla arengukava 2015-2023 (2030)  määrus 54  12.10.2015 
Lääne–Saare valla eelarvestrateegia 2016 - 2019  määrus 55  12.10.2015
Sotsiaalteenuste osutamise kord Lääne-Saare vallas  määrus 13  11.02.2015
Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord  määrus 46  17.06.2015
Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel  määrus 14  11.02.2015
Vallavara valitsemise kord  määrus 15  11.02.2015
Lääne-Saare valla hankekord  määrus 10  31.03.2015
Lääne-Saare valla teehoiu eeskiri  määrus 52  22.07.2015
Teede omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise kord  määrus 51  22.07.2015
Lääne-Saare valla ehitusmäärus  määrus 60  17.11 2015