2017


Lääne-Saare valla eelarvestrateegia

Lääne–Saare valla eelarvestrateegia 2017-2020

Lääne-Saare valla arengukava 2015 – 2023 (2030) Investeeringukava muutmise ja Lääne-Saare valla eelarvestrateegia 2017 – 2020 I lugemise järgsed parandusettepanekud


Lääne-Saare valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise kord

Lääne-Saare Vallavolikogu määrus nr 8 14.01.2015(muudetud määrusega nr 27 14.09.2016): Lääne-Saare valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise kord


2016

2016.a. konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne
Lääne-Saare vallavolikogu revisjonikomisjoni akt

Eelarve kinnitamiseks
Eelarve seletuskiri 2016 kinnitamiseks
Eelarve I lugemiseks

Eelarve seletuskiri 2016 I lugemiseks
Lääne-Saare valla 2016. aasta I lisaeelarvemäärus 1-2/16/24

EELNÕU Eelarve II lugemiseks
EELNÕU Seletuskiri 2016 II lugemiseks
EELNÕU Määrus


2015


2014

Kaarma valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
Kaarma valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande vandeaudiitori aruanne
Kaarma valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne
Kärla valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne
Lümanda valla 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Lümanda valla 2014. aasta majandusaasta aruande vandeaudiitori aruanne
Lümanda valla 2014. aasta majandusaasta aruande vandeaudiitori aruanne
Lääne-Saare Vallavalitsuse 02.06.2015 istungi protokoll nr 17
Lääne-Saare Vallavalitsuse 26.06.2015 istungi protokoll nr 16